(Bildiri göndermek için tıklayınız)

PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ 7. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI ÇOCUK VE ERGEN PSİKOFARMAKOLOJİSİ SEMPOZYUMU
BİLDİRİ YAZIM KURALLARI


POSTER ve SÖZEL BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

1- Poster ve sözlü bildiri yazım dili İngilizce’ dir.
2- Kaynaklar küçük punto (en fazla 10) olmak kaydı ile en fazla 10 adet olabilir.
3- Posterler 1,5 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde, 90x70 cm boyutunda olmalıdır.
    Posterler için her hangi bir kelime kısıtlaması bulunmamaktadır.
4- Araştırmalar için hazırlanacak posterler; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
5- Olgular için hazırlanacak posterler için amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarının kullanılmasına gerek yoktur.
6- Ödüle başvuru yapan ve kabul edilen poster bildiri sahipleri 15 Nisan 2015 sabah 08:30’dan itibaren posterlerini kendileri için ayrılan bölüme asacaklar ve 19 Nisan 2015 günü saat 12:30’da indireceklerdir. Diğer posterler ise 3 ayri gruba ayrilacak ve bildiri sahipleri, kendilerine belirtilen gunde, belirtilen yerlere posterlerini sabah 8:30 da asip, aksam 21:00 da toplayacaklardir.
7- Sözel bildiri sahipleri, ilgili oturumlarında sunumlarını yapabileceklerdir. Sunumlar 5 dakika sunum; 3 dakika tartışma olacak şekilde organize edilmelidir.
8- Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
9- Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.

Kongre Programı ve İçerik 

Kongreye gönderilecek tüm özetler İngilizce hazırlanmalıdır. Ancak panellerde Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacağından her iki dilde de sunum yapılabilir. Dil tercihi konuşmacıya bırakılmıştır.

Sunumlarda kullanılacak görseller Power Point kullanılarak hem Türkce ve hem de İngilizce hazırlanmış olmalı ve sunum saatinden en fazla 3 saat önce sunum kontrol odasında teknik ekibe teslim edilmiş olmalıdır.

Kongreye İngilizce olarak hazırlanmış ve gönderilen araştırma yazılarının ve olgu sunumlarının özetleri kongre esnasında katılımcılara dağıtılacak özetler CD'sinde yer alacaktır.

Bunlardan hakem değerlendirmesi sonrası kongrede sözlü ya da poster olarak sunulmak üzere kabul edilen araştırma yazılarının İngilizce özetleri Psikofarmakoloji Derneği’nin süreli yayınlarından biri olan ve SCI-E (Science Citation Index Expanded ) dizininde yer alan Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Ek Sayısı’nda yayınlanacaktır. Bu nedenle özellikle araştırmaların özetleri 450-500 kelime arasında ve yapılandırılmış (Amaç-Gereç ve Yöntem-Bulgular-Tartışma) olmalıdır. En az 3 adet anahtar kelime eklenmelidir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

http://www.psikofarmakoloji.org/v2/yazarlarabilgi.asp

Programda Yer Verilecek Oturum Türleri:

1. Davetli Konuşmacı Oturumları
Bu oturumun konuşmacıları ilgili oturumun başkanları tarafından seçilir ve Organizasyon Komitesi tarafından davet edilir. Oturum için başka bir bildiri özeti kabul edilmez ancak istisnai bir öneri olması durumunda secretariat@psychopharmacology2015.org adresinden organizasyon sekreteryası ile irtibata geçilmelidir.

• Özet en fazla 500 kelime olmalıdır.

2. Panel Konuşmaları
Panel önerileri Bilimsel Komiteye 4 konuşmacı ve 2 moderatörden oluşacak bir grup şeklinde yapılır. Panellerin toplam süresi 90 dakikadan olup, panel önerisini gönderen kişi konuşmacılardan ön onay almış olmalıdır. Öneriyi gönderen kişi panel ile alakalı tüm yazışmalarda öncelikle irtibat kişisi olacaktır.

• Özet en fazla 500 kelime olmalıdır.
• Yapılacak sunumu bire bir anlatan bir özet olmalıdır.
• Paneller 3 paralel oturum şeklinde yapılacaktır.


3. Münazara
Tartışmaya vakit ayırabilmek için konuşmacıların sunum süresin 20-25 dakika ile sınırlandırılması rica olunur.

• Özet en fazla 500 kelime olmalıdır.
• Yapılacak sunumu bire bir anlatan bir özet olmalıdır.
• Üç paralel oturum şeklinde yapılacaktır.


4. Sözel Bildiriler
Her bir sözlü sunum üresi 10 dakika ile sınırlı olup, 6 sunumdan oluşan 1 saatlik oturumlar halinde hazırlanır. Her bir konuşmacı en fazla 8 slayt ile 8 dakikayı konuşma, 2 dakikayı ise tartışma için ayırmalıdır.

• Özet en fazla 500 kelime olmalıdır.
• Yapılacak sunumu bire bir anlatan bir özet olmalıdır.
• Üç paralel oturum şeklinde yapılacaktır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiriler aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri Konu Başlıkları
Bildiri özeti içeriğe en uygun olan konu başlığının altına yüklenmelidir. Konu başlıkları listesini görmek için tıklayınız.

İçerik 

Sadece araştırmaların özetleri 450-500 kelime arasında ve yapılandırılmış (Amaç-Gereç ve Yöntem-Bulgular-Tartışma) olmalıdır. En az 3 adet anahtar kelime eklenmelidir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

- Amaç: Araştırmanın test edilen hipotezi veya analiz edilen/değerlendirilen amacını açıklamalıdır.
- Yöntem: Araştırmada kullanılan dönem, yer, mekan, kurgu, popülasyon, bilgi toplama ve analiz etmede kullanılan yöntemleri açıklamalıdır.
- Bulgular: Araştırmada elde edilen sonuç ve bulgular açıkça anlatılmalıdır. Elde edilen özel bulgular açıkça belirtilmelidir.
- Sonuç: Elde edilen sonuçlar, sonuçların önemi ve muhtemel çıkarımlar açıklanmalıdır.
- Olgu sunumlarının yapılandırılmış olarak yazılması gerekmemektedir.

Önemli Not: Olgu sunumları yalnızca poster bildiri olarak gönderilebilmektedir.

• Bildiri özetleri psikofarmakoloji, nörobilim, yetişkin psikiyatrisi ve çocuk-ergen psikiyatrisi alanında yazılmış olup, daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
• Özel ilaç adları yerine geçebilecek kısaltmalar ve ticaret unvanları kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Yaygın kısaltmalar kullanılabilirken, sık kullanılmayan kısaltmaların ilk yer verildiği cümlede önce açılımı ardından parantez içinde kısaltması yazılmalıdır. Kullanılan tüm psikofarmatikler açıkça belirtilmelidir.
• Sunumun araştırma alanı konu başlıklarından biri altında yüklenerek belirtilmelidir.

Yazım Düzeni
• Tüm bildiriler İngilizce yüklenmelidir.
• Bildiri özetleri en az 450, en fazla 500 kelime ile sınırlıdır.
• Bildiri metni tamamen yazarın sorululuğunda olup, metin gönderildiği gibi (varsa metin içerisinde yer alan yazım hataları düzeltilmeden) yayınlanacaktır.

Yazarlar
• Online gönderim esnasında yazar(lar)a ait kurum bilgileri doldurulmalıdır.
• Sunumu yapacak olan kişi yazarlar arasında altı çizili olarak yayınlanacaktır.

Anahtar Kelimeler
• National Library of Medicine (NLM) tarafından kontrol edilen, PubMed için makaleleri indekslemede kullanılan ve Medical Subject Headings (MeSH) listesinden 3 anahtar kelime seçilmelidir.

BUNDAN SONRASI SADECE ARAŞTIRMA VE ÖDÜLE BAŞVURAN ÇALIŞMALAR İÇİN GEÇERLİDİR.

Kaynaklar
• En fazla 3 referans verilebilir. Yayın metni içerisinde ardışık sayılar ayraç içinde kullanılarak refere edilmelidir , [1], [2] ve [3]. Referanslar aşağıdaki örnekte olduğu gibi yerleştirilmelidir:

Buchanan RW, Javitt DC, Marder SR, Schooler NR, Gold JM, McMahon RP, et al. The Cognitive and Negative Symptoms in Schizophrenia Trial (CONSIST): the efficacy of glutamatergic agents for negative symptoms and cognitive impairments. Am J Psychiatry 2007;164(10):1593-602.

Olgu sunumlarında kaynaklara gerek yoktur.

Değerlendirme
Bildirinin Değerlendirmeye Alınabilmesi için: 
• Bildiri son gönderim tarihinden (1 Şubat 2015) önce gönderilmiş olmalıdır .

Bildiri Değerlendirmesinde Kullanılacak Kriterler:
1. Araştırmanın amaçları net ve açık mı?
2. Kullanılan yöntemler araştırmanın amaçlarına uygun mu?
3. Bulgular önemli mi, açık bir şekilde sunuldu mu?
4. Sonuçlar bulgular tarafından desteklenmekte mi?
5. Araştırma orijinal mi, alana katkıda bulunuyor mu?

Değerlendirilen ve Kabul Edilen Bildiriler:
• Kongrede sözel ve poster bildiri olarak sunulabilecektir.
Posterler 70 cm(en) x 90 cm(boy) ölçülerinde hazırlanmalıdır.
Sözlü sunumlar 8 dk. konuşma 2 dk. tartışmadan oluşacak şekilde toplamda 10 dk. olarak hazırlanmalıdır.

• Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Ek Sayısı’nda yayınlanacaktır.

Yayınlanma
Kabul edilip kongrede sunulan poster ve sözel bildirilerin özetleri Kongre CD'sinde, araştırma yazılarının özetleri ise ayrıca Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Ek Sayısı’nda yayınlanacaktır. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni editörü bu yazılarla ilgili telif hakkını saklı tutar ve yazarlar tarafından yer verilen bilgilerin ve gönderilen özetlerin telif hakkı yasalarını ihlal etmemesi, çıkar çatışması olmaması hususları tamamen yazarların sorumluğunda olduğunu yazarlar özetlerini online olarak sisteme yüklerken kabul ederler.


(Bildiri göndermek için tıklayınız)